Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Akypo suchá pěna

56,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500372

na ruční čištění koberců, potahových látek, čalounění

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

037

Název výrobku

Akypo suchá pěna

Obsah

500 ml

EAN

8594005500372

Počet ks v kartonu

9

- přípravek je určen pro ruční čištění koberců, textilních podlahových krytin, potahových látek a čalouněného nábytku šamponováním.

- roztok se napění a pěna se nanáší houbou nebo kartáčem na čištěnou plochu předem zbavenou mechanických nečistot. Po zaschnutí se pěna s nečistotou odstraní vysavačem.

Upozornění:

Nebezpečí

  • Způsobuje vážné poškození očí.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Používejte ochranné brýle.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • Prázdný vyčištěný obal odložit do tříděného nebo komunálního odpadu.
  • Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on(3:1). Může vyvolat alergickou reakci.