Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Důbrava chemické výrobní družstvo jako dlouholetý zaměstnavatel více než 50% zdravotně postižených osob splňuje podmínky poskytování tzv. NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Co je náhradní plnění?

Praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

Co plyne z legislativy?

Náhradní plnění je ze zákona (§81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) jednou ze tří možností splnění povinného podílu. Spočívá v odebrání služeb, zboží či zadávání zakázek firmám, které zaměstnávají více jak 50% osob zdravotně postižených (OZP) a fungují jako dodavatelé náhradního plnění.

Dle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Povinný podíl lze plnit následujícími způsoby:
a) zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru ve výši povinného podílu,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.

Poskytovatelé náhradního plnění mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše zákonem určeného limitu (v roce 2018 odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce) a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84.

Jedná se o tzv. Elektronickou evidenci náhradního plnění, kterou najdete na portále MPSV Doporučujeme všem případným odběratelům náhradního plnění sledovat stránky MPSV a informovat se o postupu, jak potvrzovat jednotlivé doklady a jak se do evidence přihlásit.

Pro zjištění částky náhradního plnění, kterou budete potřebovat, vám může orientačně posloužit KALKULAČKA na stránkách Katalogu náhradního plnění vytvořeným AZZP (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR) a SČMVD (Svaz českých a moravských výrobních družstev)

http://dnp.tode.cz/

Další informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradním plnění jsou uvedeny na portále MPSV

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/