Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Brela krém na sklokeramické desky

55,00 Kč
Skladem
SKU
8594005501874

Čisticí krém s jemným abrazivem a lešticí přísadou

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

187

Název výrobku

Brela krém na sklokeramické desky

Obsah

250 ml

EAN

8594005501874

Počet ks v kartonu

12

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

- Bez poškrábání vyčistí indukční, sklokeramické a skleněné varné desky
- Odstraní tukové připáleniny a zaschlé nečistoty
- Vytvořený ochranný film brání tvorbě skvrn a vytváří dlouhodobý lesk

Upozornění: 

Varování

  • Způsobuje vážné podráždění oči.
  • EUH208 –Obsahuje 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon,směs s 2-methyl-3(2H)-isothiazolonem; 5-Chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-on
  • Může vyvolat alergickou reakci.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.