Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

WC deodorant do pisoárů citron

185,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500440

Přípravek k čištění a dezodoraci pisoárů s citrónovou vůní

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

044

Název výrobku

WC deodorant do pisoárů citron

Obsah

750 g

EAN

8594005500440

Počet ks v kartonu

6

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

2 kg

206

- Slouží k dennímu čištění a deodoraci pisoárů

Upozornění: 

Nebezpečí

  • Způsobuje vážné poškození očí.
  • Škodlivý pro vodní prostředí, s dlouhodobými účinky.
  • Obsahuje dipentén. Může vyvolat alergickou reakci.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
  • Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  • PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu
  • Obsahuje: C16-18-alkylalkoholy etoxylované CAS 68439-49-6 15