Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Krbík

75,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500464

Čistič krbových skel a grilů

Technické parametry produktu
Číslo výrobku 046
Název výrobku Krbík čistič krbových skel a grilů
Obsah 450 ml
EAN 8594005500464
Počet ks v kartonu 9
Průmyslové balení
Obsah Číslo výrobku

- Tekutý čisticí prostředek k odstranění nečistoty ze silně znečištěných povrchů sporáků, vařičů, pečících trub, grilů, remosek, ale i ze silně zašpiněných keramických povrchů - van, umyvadel, obkladů apod.

Upozornění: 

Nebezpečí

  • Způsobuje vážné poškození očí.
  • Dráždí kůži.
  • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
  • Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  • Odstraňte obal/obsah podle státních předpisů
  • Obsahuje: 2-Aminoethan-1-ol ES 205-483-3; Hydroxid sodný ES 215-185-5; Tetrasodium ethylene diamine tetracetate ES:200-573-9 Alkohol C12-C15-rozvětvené a lineární, etoxilované CAS 106232-83-1