Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Lin na nábytek

63,00 Kč
Skladem
SKU
8594005502154

Čisticí prostředek na nábytek antistatickou přísadou

Technické parametry produktu
Číslo výrobku 215
Název výrobku Lin na nábytek
Obsah 450 ml
EAN 8594005502154
Počet ks v kartonu 9
Průmyslové balení
Obsah Číslo výrobku

- účinný čisticí prostředek na nábytek, který napomáhá udržet Váš domov v čistotě. Obsahuje antistatickou přísadu, která snižuje tvorbu prachu. Po aplikaci zanechává příjemnou dlouhotrvající vůni.

Upozornění:

Varování

  • Hořlavá kapalina a páry.
  • Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Uchovávejte mimo dosahu dětí.
  • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • Uchovávejte obal těsně uzavřený
  • PRI ZASAŽENÍ OĆÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • Obsahuje: ethanol ES: 200-578-6