Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Pertilex 250 g

39,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500297

Bělicí prostředek na skvrny a zašlou špínu

Technické parametry produktu
Číslo výrobku 029
Název výrobku Pertilex
Obsah 250 g
EAN 8594005500297
Počet ks v kartonu 20
Průmyslové balení
Obsah Číslo výrobku
5 kg pytel 217

- Přípravek je určen pro bílé a stálobarevné prádlo. Je vhodný pro samostatnou aplikaci i pro kombinaci s pracím práškem, při teplotách od 40º C do 95 ºC.

- Odstraňuje skvrny od trávy, ovoce, vína, kávy, čaje, kečupu, omáček a tuků. Zvyšuje bělicí schopnost běžných pracích prostředků.

Upozornění: 

Varování

  • Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Může zesílit požár; oxidant.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře
  • Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
  • Skladujte v suchých skladech při teplotě max. do 40°C.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • Obsahuje:15-30% uhličitan sodný ES 207-838-8, peroxihydrát ES 239-707-6.