Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Pertilex na záclony

64,00 Kč
Skladem
SKU
8594005502352

prací prášek na záclony se silou6 enzymů a aktivním kyslíkem

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

235

Název výrobku

Pertilex na záclony

Obsah

400 g

EAN

8594005502352

Počet ks v kartonu

10

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

 • Záclony vybělí, odstraní mastnotu i nikotin

 • Zabrání usazování nečistot

 • účinný již od 30°C.

Upozornění: 

Varování

 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Může zesílit požár; oxidant.
 • EUH208 Může vyvolat alergickou reakci, obsahuje Proteasa (Subtilisin), Lipasa, Alfa-Amylasa, Mananáza (manan endo-1,4-betamanosidáza), Cellulasa, Pektát-lyasa
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • Skladujte v suchých skladech při teplotě max. do 40°C.
 • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
 • Obsahuje:15-30% uhličitan sodný ES 207-838-8, peroxihydrát ES 239-707-6