Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Regum

59,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500761

Ochranný a konzervační prostředek k ošetření pryžových výrobků

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

076

Název výrobku

Regum

Obsah

200 ml

EAN

8594005500761

Počet ks v kartonu

10

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

1 kg

077

 • zabraňuje oxidaci a stárnutí pryže
 • prodlužuje životnost pryžových výrobků
 • obnovuje elastičnost, pružnost a soudržnost
 • je určen pro výrobky vystavené slunci, mrazu a vlhkosti

Upozornění: 

Varování

 • Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
 • Při používaní tohoto výrobku nejezte, nepijte, ani nekuřte.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů
 • EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskaní kůže. Obsahuje: Alkanes,C14-17, chloro; ES 287-477-0
Regum revize 2023
(Size: 181.9 KB)
Datový list Regum
(Size: 155.6 KB)