Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Salmiak

42,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500105

Prostředek k čištění letovacích pájek

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

010

Název výrobku

Salmiak

Obsah

150 g

EAN

8594005500105

Počet ks v kartonu

25

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

Upozornění: 

Varování

  • Zdraví škodlivý při požití.
  • Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Nevdechujte prach.
  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
  • PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • Obsahuje: Chlorid amonný ES 235-186-4

Třída a kategorie nebezpečnosti

Akutní toxicita (orální), kategorie 4

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Salmiak revize 2022
(Size: 156.1 KB)
Datový list Salmiak
(Size: 152 KB)