Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Jitro 1000ml

98,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500051

Změkčuje vodu, zabraňuje tvorbě usazenin, šetří Vaši pračku, prádlo i peníze

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

005

Název výrobku

Jitro

Obsah

1 000 ml

EAN

8594005500051

Počet ks v kartonu

9

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

5 L kanystr

006

- Dokonale změkčuje vodu.
- Zabraňuje vzniku a usazování vápenatých sraženin na prádle, bubnu a ohřívacím tělese pračky.
- Již při nízkých teplotách rychle a nenásilně uvolňuje většinu nečistot z praného textilu
- Šetří tkaniny, snižuje dávkování pracích prostředků
- Vynikající při namáčení a praní záclon
- V automatických pračkách zabraňuje vzniku a usazování vápenatých usazenin z tvrdé vody na topných tělesech a rozpouští již vzniklé usazeniny

Upozornění: 

Varování

 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Může být korozivní pro kovy/hliník/.
 • Podezření na vyvolání rakoviny.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
 • Obsahuje: trinatrium-nitrilotricetát ES:225-768-6
Jitro revize 2022
(Size: 167.3 KB)
Datový list Jitro
(Size: 154.1 KB)