Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Montéráček

55,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500044

Osvědčený pastovitý prací prostředek pro praní silně znečištěného textilu

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

004

Název výrobku

Monteráček

Obsah

500 g

EAN

8594005500044

Počet ks v kartonu

12

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

10 kg kbelík

155

- Účinná prací pasta na mastnou špínu.
- Bez vyvářky vypere látky znečištěné tuky a oleji – montérky, pracovní pláště, utěrky apod. i pro použití v pračkách

Upozornění: 

Varování

  • Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Dráždí kůži.
  • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • Hořlavá kapalina a páry.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  • Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
  • Obsahuje:Alkoholy,C12-15 rozvětvené a linearní etoxylované CAS:106232-83-1 ; Ethanol ES 200-578-6 ; Uhličitan sodný ES: 207-838-8