Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Pan mycí prostředek UNI dezinfekční

69,00 Kč
Skladem
SKU
8594005502512

Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek. Neobsahuje chlor.

Spektrum účinku: Baktericidní – na bakterie G+ a G-. MRSA – Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus. Levurocidní – na kvasinkovité mikroskopické houby.

Technické parametry produktu
Číslo výrobku 251
Název výrobku Pan mycí prostředek UNI dezinfekční
Obsah 1000 ml
EAN 8594005502512
Počet ks v kartonu 10
Průmyslové balení
Obsah Číslo výrobku

Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek bez chloru. Dobře odstraňuje nečistoty a zabezpečuje účinné působení proti mikroorganismům. Prostředek je určený pro ruční i strojní čištění a současně k dezinfekci různých ploch, podlah, stěn a povrchů. Je určený pro profesionální i spotřebitelské použití. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku.

Upozornění: 

Nebezpečí

 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
 • Odstraňte obal / obsah v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.