Důbrava chemické výrobní družstvo ve Valašských Kloboukách

oslavuje 60. výročí vzniku

Z historie družstva

Družstvo Důbrava vzniklo rozdělením Sklářského lidového družstva invalidů ve Vsetíně koncem roku 1960. Důvodem k tomu bylo jednak nové územní rozdělení krajů a jednak vytvoření základny pro zaměstnávání invalidních občanů v jihovýchodní části tehdejšího okresu Gottwaldov (dnes Zlín). Družstvo v počátcích své existence začínalo s výrobou ve velmi ztížených pracovních podmínkách. Od roku 1961 výroba probíhala ve třech provozovnách, chemická a kartonážní ve Valašských Kloboukách a galanterní původně v Nedašově, později v Brumově-Bylnici.

Chemická provozovna

Výroba byla zahájena v původním objektu „Mydlárny“, později v r. 1967 zrekonstruovaném na kartonážku, v letech 1961-1964 byly vybudovány objekty v areálu současné chemičky, postupně byly postaveny i sklady a proběhla modernizace budov. V roce  1961 začala výroba pracích, čistících, namáčecích a konzervačních prostředků – Žabka, Monteráček, Sluník, Mitalon, Vířík, Elaskon a leštící soupravy. 

 Kartonážní provozovna

Začínala v budově u kostela, původně škola, dnes ústředí družstva, v r. 1993 byla přestěhována do zcela nové budovy včetně skladů. Od r. 1961 se zabývá výrobou kartonáže těžké, lehké, potahované a obalů.

 Galanterní provozovna

Vznikla původně v Nedašově, od r. 1983 v nově vybudovaném objektu v Brumově-Bylnici.  V r. 1961 začala vyrábět kožené řemínky k hodinkám a bačkůrky. Dlouhodobě kromě řemínků k hodinkám a pracovních rukavic vyráběla drobné dárkové předměty pro zahraničního zákazníka.

 

Družstvo zaměstnávalo v prvním roce 142 pracovníků, z toho 110 osob zdravotně postižených. Hodnota majetku družstva při jeho vzniku činila 960 tis. Kčs, v roce 1961 narostla na 1 686 tis. Kčs.

Práce to vůbec nebyla lehká. Stroje používané na chemičce nebyly původně určeny pro tuto výrobu, ale většinou byly uzpůsobeny ze strojů pro potravinářský průmysl nebo pro jiná odvětví. V té době v ČSSR ani v  ostatních socialistických zemích neexistoval výrobce vyhovujících strojů a získat devizové prostředky pro dovoz ze západních zemí bylo prakticky nemožné. Ovšem šikovné české ruce našich údržbářů a vývojářů si dokázaly poradit. A našli by se ještě pamětníci, kteří vzpomínají, jak se z velké ztuhlé hromady smíchaného materiálu ručně kopala Žabka.

V roce 1968 se rozběhla výroba dalších nových výrobků - avivážní Pan podušky a Wectol. Čistící a mycí houba na různé povrchy byla předána k výrobě na galanterní provozovnu, stejně jako saponátové houbičky k dennímu ošetřování límečků a manžet košil, dále klipsové řemínky a tašky. Požadavky na Žabku a Jitro nebylo možno uspokojit pro nedostatek základních materiálů a výrobních kapacit. To dnes má většina výrobních podniků přesně opačné starosti.

Postupně se sortiment výrobků rozšiřoval a netrvalo dlouho a už v roce 1969 obdrželo družstvo Čestné uznání od ČSVD Praha za „Dokonalý družstevní výrobek roku 1969“ – mycí a čistící houbu s pěnou. Své výrobky dodávalo družstvo do prodejen tehdejší Drogerie, Drobného zboží, Obchodních domů a spotřebních družstev Jednota.

Těší nás, že i dnes po 60-ti letech se stále vyrábí Žabka, Montéráček a Elaskon, i  když ve zmodernizovaném provedení, a kromě nich široký sortiment dalších kvalitních a účinných přípravků. Úpravou receptur původních tradičních výrobků byla umožněna vyšší účinnost při současném dodržení předepsaných podmínek z hlediska hygieny a ekologie.

Kromě těchto tradičních a léty zkušeností osvědčených výrobků vyrábí družstvo Důbrava samozřejmě ještě celou řadu dalších čistících, pracích a úklidových prostředků. Ať už je to Akypo na koberce a podlahy, Dekalko do koupelen na rez a vodní kámen, Pertilex na skvrny, Trumil na trouby a připečené zbytky, anebo něco z nedávných novinek, jako je Krbík na krbová skla, Lin na akrylátové vany, Pan na podlahy a další.

Nejen pracovníci družstva, ale i další zájemci, mohli využívat každé léto rekreační buňky družstva, umístěné v areálu Zelená voda u Nového Mesta nad Váhom. Přesto, že dnes jsou jiné nároky na dovolenou, my, účastníci těchto pobytů vzpomínáme rádi na společné posezení u táboráku nebo koupání a projížďky loďkou po jezeře.

 

Nechceme zde mapovat celou dobu existence družstva, které bylo pro mnoho svých členů a pracovníků bez nadsázky „družstevní rodinou“.  Kde se vždy našli spolupracovníci, kteří svým kolegům se zdravotním postižením, ať už tělesným nebo duševním, rádi poradili a pomohli vyřídit mnohdy pro zdravého člověka samozřejmé záležitosti běžného života. Mnozí z nás si rádi vzpomenou na bývalé spolupracovníky, kteří jsou dnes již v důchodovém věku, s vděčností, že nás naučili překonávat překážky vždy s úsměvem a s důvěrou v druhého člověka, i když to mnohdy není lehké.

Tyto útržky z historie družstva Důbrava bychom chtěli věnovat našim předchůdcům jako poděkování a vzpomínku na období počátku i postupného budování nejenom budov, technologií a produkce, ale i vzájemných vztahů a vzpomínek, ze kterých my současníci dnes čerpáme.

 

Pokud vás zajímá současnost Důbravy, jako stabilního a dlouhodobého zaměstnavatele především zdravotně postižených osob z našeho regionu (dnes zde pracuje přes 80 zaměstnanců a z toho 60 zdravotně postižených), podívejte se občas na naše webové nebo facebookové stránky. Všechny naše výrobky najdete za výhodné ceny v podnikové prodejně na valašskoklobouckém náměstí.

Základní informace získáte na webu:  www dubrava.cz

Aktuality ze života našeho družstva a blízkého okolí a něco více o našich výrobcích se můžete dozvědět i z našich stránek na Facebooku : https://www.facebook.com/dubrava.chvd