Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Soda 500g

25,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500020

Přípravek na změkčení tvrdé vody

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

002

Název výrobku

Soda

Obsah

500 g

EAN

8594005500020

Počet ks v kartonu

20

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

- Změkčuje vodu a rozpouští špínu
- Zabraňuje vzniku a usazování vodního kamene
- Nepoužívat na změkčení vody před praním jemného prádla.

Upozornění: 

Varování

  • Způsobuje vážné podráždění oči.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Po manipulaci důkladně omýt ruce.
  • Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  • PO POŽITÍ. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
  • Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • Obsahuje: uhličitan sodný ES 207-838-8

Třída a kategorie nebezpečnosti

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Soda revize 2022
(Size: 149.4 KB)
Datový list Soda
(Size: 153 KB)