Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Trumil

70,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500471

Čisticí prostředek na mastnou špínu a připáleniny

Technické parametry produktu
Číslo výrobku 047
Název výrobku Trumil
Obsah 450 ml
EAN 85940055004714
Počet ks v kartonu 12
Průmyslové balení
Obsah Číslo výrobku
5 L kanystr 052

Čisticí prostředek na mastnou špínu a připáleniny

Tekutý čisticí prostředek k odstranění nečistoty ze silně znečištěných povrchů sporáků, vařičů, pečících trub, grilů, remosek, ale i ze silně zašpiněných keramických povrchů - van, umyvadel, obkladů apod.

Upozornění: 

Nebezpečí

 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Dráždí kůži.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
 • Obsahuje: 2-Aminoethan-1-ol ES 205-483-3
 • Tetrasodium ethylene diamine tetracetate ES:200-573-9
 • Alkohol C12-C15-rozvětvené a lineární,etoxilované CAS 106232-83-1
Trumil revize 2022
(Size: 169.7 KB)
Datový list Trumil
(Size: 152.7 KB)