Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Wectol Active+ jehličnany

38,00 Kč
Skladem
SKU
8594005500532

Tekutý aktivní přípravek na mytí a čištění hygienických zařízení

Technické parametry produktu

Číslo výrobku

053

Název výrobku

Wectol Active+ jehličnany

Obsah

750 ml

EAN

8594005500532

Počet ks v kartonu

12

Průmyslové balení

Obsah

Číslo výrobku

- Wectol čistí, myje a odstraňuje nánosy vodního kamene a rzi z keramických podkladů – klozetových mís, umyvadel, van, sprchových koutů, obkladů, podlah apod.

- Keramické podklady, pokud nejsou silně poškozeny, přípravek nenarušuje.

Upozornění: 

Nebezpečí

  • Způsobuje vážné poškození očí.
  • Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • Obsahuje: Hydrogensíran sodný ES 231-665-7