Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Wectol čistič odpadů

85,00 Kč
Skladem
SKU
8594005501904

Čistič odpadů

Technické parametry produktu
Číslo výrobku 190
Název výrobku Wectol čistič odpadů
Obsah 1000 ml
EAN 8594005501904
Počet ks v kartonu 12
Průmyslové balení
Obsah Číslo výrobku

- gelový přípravek k pročišťování a udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech

Upozornění: 

Nebezpečí

  • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • Může být korozivní pro kovy.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  • Nevdechujte mlhu.
  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • OBSAHUJE: HYDROXID SODNÝ ES:215-185-5